Arbeidskundig Onderzoek

De arbeidsdeskundige adviseert als er onduidelijkheid is over de mogelijkheden voor passend werk bij een medewerker met blijvende beperkingen als gevolg van ziekte.

De AD adviseert binnen de driehoek belasting (wat moet de medewerker kunnen?) / belastbaarheid (wat kan de medewerker?) / wet- en regelgeving (WVP, WIA, sociale wetgeving).

U kunt aan de volgende situaties denken:

– uw medewerker is ziek en hij/zij kan zijn eigen werk niet meer doen, of het is dubieus of hij zijn

  eigen werk zal kunnen blijven doen

– uw medewerker is ziek en hij zal zijn werk voor langere tijd niet meer kunnen doen

– het is niet duidelijk wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn na / tijdens ziekte

– de re-integratie verloopt moeizaam en de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk

– het (eind)doel van de re-integratie is niet duidelijk.

In dergelijke situaties kan een arbeidskundig onderzoek u en uw medewerker verder helpen.

Het onderzoek richt zich in principe op de volgende vragen:

  • is de werknemer in staat zijn/haar eigen werk duurzaam te verrichten? Welk traject is daarvoor aangewezen?
  • als het eigen werk niet mogelijk is, welke alternatieven zijn er binnen de eigen organisatie en welk traject is daarvoor aangewezen?
  • als er intern geen mogelijkheden zijn, wat zijn de mogelijkheden buiten de organisatie en welk traject is daarvoor aangewezen?

Het onderzoek houdt in:

  • informatie verzamelen en overleg met de bedrijfsarts, formuleren vraagstelling
  • gesprek met de werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, functioneren van de medewerker, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en oplossingen
  • gesprek met de werknemer over zijn functie, de knelpunten, wat is er tot op heden gebeurd, werk en opleiding, visie van de werknemer op mogelijkheden en oplossingen
  • bedrijfsonderzoek
  • analyse en rapport
  • terugkoppeling naar betrokkenen en maken van afspraken voor het vervolg
  • indien nodig overleg met UWV, arbodienst en voorlichting over premies en subsidies.
Open chat
1
Hallo, Heeft u een dringende vraag? Stel die dan snel via WhatsApp! Wij helpen u graag
Powered by