Outplacement

Opus Vitae begeleidt en ondersteunt mensen die, om wat voor reden ook, hun loopbaan elders moeten voortzetten. We doen dit op een persoonlijke, positieve en actieve manier. Het outplacementtraject is bedoeld om in elke fase van de loopbaanverandering ondersteuning te bieden: van het afscheid nemen, het in kaart brengen van wensen en persoonlijke sterktes en zwakten tot en met het vinden van een passende functie in een andere organisatie.

Opus Vitae beschikt over een groot netwerk van werkgevers in Noord-Nederland: een belangrijke succesfactor in het vinden van een nieuwe werkkring voor de cliënt.

Werkwijze

Ieder traject start met een intake om de uitgangssituatie helder te krijgen. Er wordt onder andere gekeken naar de aanleiding voor het outplacement, de opleiding en ervaring van de cliënt, diens motivatie, performance, gesprekstechnieken en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De consulent en de cliënt hebben vervolgens gesprekken. Opus Vitae kan ook ondersteunen in het organiseren van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, stages of een proefplaatsing bij een nieuwe werkgever. Het doel van outplacement is het vinden van een nieuwe, passende, werkkring. De consulent werkt in opdracht van de opdrachtgever en richt zich in het individuele traject op de cliënt.

Opbouw van een outplacementtraject

Ieder outplacementtraject is individueel, maar in grote lijnen doorloopt de cliënt, samen met de consulent, de volgende fasen:

1.         Afscheid van de oude werkgever en het herwinnen van zelfvertrouwen. Het accepteren van de situatie. Het gevoel van verlies ombuigen naar een toekomstgerichte, actieve houding.

2.         Loopbaan heroriëntatie. In kaart brengen van eigen mogelijkheden, gericht op het vinden van een andere werkkring. Eventueel in combinatie met (psychologisch) onderzoek.

3.         Zoektocht naar een nieuwe functie. Verkenning van de arbeidsmarkt, zonodig oefenen van benodigde vaardigheden en actief solliciteren.

4.         Begeleiding bij de nieuwe start. Indien gewenst kan ondersteuning worden geboden om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.

Aanvullend onderzoek

In de meeste outplacementtrajecten staan de tweede en derde fase centraal. Het begint met het ontdekken wat men kan, wil en wat de drijfveren zijn. Meestal vullen we de gesprekken aan met testen, zoals: HZO (beroepskeuze-zelf-onderzoek) en interesseonderzoek; Basisvaardighedentest; Sterkte – zwakte analyse (kernkwadranten) en Carrièreankers.

Open chat
1
Hallo, Heeft u een dringende vraag? Stel die dan snel via WhatsApp! Wij helpen u graag
Powered by